Befektetés-ösztönzési tanácsadás

Befektetés-ösztönzésA CEIS kollégái 20 éve foglalkoznak a közép-kelet-európai régióba érkező befektetők szakmai támogatásával. Budapesti és pozsonyi irodánkon keresztül a beruházók telephely-választását segítjük az általuk megadott szempontrendszer és a tapasztalataink alapján kidolgozott ország- és lokációtanulmányokkal, illetve az elemzést alátámasztó helyi piaci szereplőkkel való összekapcsolással. Aktív kapcsolatban vagyunk a régió meghatározó érintettjeivel, akik a befektetési projekteket segíthetik. A lokációtanulmányokban költségmodellezést is végzünk, melynek alapján hatékonyabban hozhatók meg a beruházói döntések.

Befektetés-ösztönzési tanácsadásba beletartozhatnak az alábbi szolgáltatások, melyeket senior szakértőink által, vagy érintettek bevonásával látunk el:

 • Piacelemzések
 • Regionális HR elemzések, beleértve egy tervezett organigramhoz kapcsolódó megvalósítás reális költség- és időbeli ütemezését
 • Telephely vagy más ingatlan kiválasztási folyamatának lebonyolítása
 • A beruházási tervekhez kapcsolódó állami támogatási folyamatok lebonyolítása (itt kellene egy link az állami támogatások szolgáltatásra)
 • A beruházó által megadott paraméterek (pl. munkaerőpiaci lehetőségek, beruházási és működési költségek, logisztikai távolságok és szállítási lehetőségek, állami támogatások) mentén országtanulmányok készítése költségszerkezet összehasonlítással

Állami támogatások

Állami-támogatásokA CEIS professzionális tanácsadást nyújt különböző állami támogatási területeken. Csapatunk jelentős része hosszú évek tapasztalatával rendelkezik állami támogatási konstrukciók kidolgozásában, notifikálásában, működtetésében és ellenőrzésében. Ezen a területen az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk nagyvállalati, kis- és középvállalati, kormányzati, valamint önkormányzati ügyfeleinknek:

Támogatási térkép készítése

Szakértői csapatunk elemzi a vállalatok pénzügyi, fejlesztési, HR adatait és terveit az aktuálisan elérhető szubvenciók tükrében. Az elemzés eredménye egy teljes körű, hazai és európai uniós támogatási térkép, mely ösztönözheti a jövőbeli tervek megvalósulását.

Támogatási dokumentációk kidolgozása, pályázatírás

Hazai finanszírozású és európai uniós pályázati kiírások, támogatási lehetőségek dokumentációjának teljes körű elkészítése, amely magában foglalja a projektgenerálás, projekt előkészítés, projekt ötlet pályázati felhíváshoz való alakítását, a pályázati dokumentációk teljes körű összeállítását, megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések elkészítését, és hatóságokhoz való benyújtását, hiánypótlását. Tanácsadói munkánk részét képezi nyertes pályázat vagy támogatási értesítőt követően a támogatási szerződés megkötésének koordinációja is.

Projektmenedzsment
A pályázati munka nem áll meg a pályázatírásnál. Segítséget nyújtunk a nyertes pályázatok menedzsmentjében, az elnyert támogatási összeg maradéktalan lehívásában, a változások adminisztratív nyomon követésében, az időközi kifizetési kérelmek és időszakos jelentések összeállításában, benyújtásában.

Állami támogatási problémák kezelése

A Central European Investment Services szakértői több, mint tíz éves tapasztalatra tettek szert európai uniós és kormányzati támogatási rendszerek kialakításában és üzemeltetésében. A közösségi és hazai jogszabályok teljes körű ismeretének és a támogatói oldalon eltöltött hosszú évek tapasztalatának, rutinjának köszönhetően állami támogatások felhasználásával kapcsolatos problémák kiértékelését, lehetséges megoldások kidolgozását és koordinációját vállaljuk megnyugtató, magas szintű szakmai színvonal biztosításával.

Tanácsadás támogatási konstrukciók kidolgozásánál és működtetésénél

Szakértői csapatunk folyamatosan részt vesz állami támogatási konstrukciók kidolgozásában, megelőző piackutatásokban, vélemény-felmérésekben és kapcsolódó projektétékelésekben. A korábbi kormányzati szubvenciós munkában, illetve a befektetői projektekben szerzett párhuzamos tapasztalatok lehetővé teszik, hogy olyan hatékony piac-barát és valódi ösztönző hatással bíró konstrukciókra tegyünk javaslatot, vagy dolgozzunk ki, melyek megfelelnek a hazai és uniós szabályozásnak, illetve gyakorlatnak.

Kockázati tőketanácsadás

Tőketranzakciók

Kockázati tőketanácsadás tőkealapok, tőkealap-kezelők számára

A CEIS csapata részt vett számos kockázati tőkealap és két technológiai inkubátor felállításában, működtetésében, valamint rendszeresen végez projekt előkészítést, projekt értékelést alapok számára. A működő és tervezett alapoknak, alapkezelőknek kínáljuk az alábbi szolgáltatásokat:

 • tőkepiaci pályázatok kidolgozása, minőségbiztosítása
 • tőkealapok befektetési politikájának kidolgozása
 • tőkepiaci helyzetelemzés, intézménytérkép, együttműködési lehetőségek felmérése
 • működési és megvalósítási terv kidolgozása
 • kapcsolódó piackutatás, workflow kialakítása, tájékoztató anyagok, útmutatások, sablonok elkészítése
 • tőkealapokhoz jelentkezők előszűrése, átvilágítása, projektfejlesztése

Kockázati tőketanácsadás nyújtása céltáraságok számára

Szakértőink segítik az új üzletágat indító vállalkozásokat, versenyképes projektötleteket, hogy befektetőt találjanak növekedési terveikhez. A hazai tőkealapok projekt-átvilágító tanácsadójaként pontos képünk van arról, hogy mi szükséges a sikeres tőkebevonáshoz. Kiemelt üzletági szolgáltatásaink:

 • Tőkebevonási projektté fejlesztéshez szükséges lépések azonosítása
 • Tanácsadás üzleti modell kialakításában
 • Üzleti tervezés
 • Tőkebevonási dokumentáció összeállítása
 • Befektetők beazonosítása és megkeresése, a teljes tőkebevonási folyamat koordinálása
 • Tőkebevonási tárgyalások vezetése a szerződéskötésig
 • Tőkefinanszírozás biztosítása startupok számára a Virgo Ventures inkubátoron keresztül

Stratégiai tanácsadás

TanácsadásA CEIS átfogó tartalmi és módszertani támogatást nyújt a vállalati vagy közszféra szervezetek stratégia-alkotásának és stratégia végrehajtásának folyamatában.

Szolgáltatásaink stratégiai tanácsadás területen:

 • Stratégiai tervezés: átfogó ügyfél-, piac-, konkurencia-, és helyzetelemzések,
 • Operatív tervezés: stratégiával összefüggő megvalósítási-intézkedési tervek kidolgozása (pl. termékfejlesztés, hatékonyság növelés, költségcsökkentés),
 • Folyamatmodellezés, szabályozás: a célokkal összehangban lévő részletes folyamatmodellezés, Működési Kézikönyvek, szabályozási dokumentáció kidolgozása,
 • Üzleti modellek kialakítása: vállalati és szervezeti stratégiai és operatív célokkal összehangban lévő üzleti modellezés-tervezés,
 • Végrehajtás támogatása: projektmenedzsment, implementációs struktúrák, nyomonkövetési, kommunikációs és ösztönző rendszerek kidolgozása.

A stratégia tanácsadás területen belül a CEIS létrehozta az egyik legjelentősebb hazai fejlesztéspolitikai és állami támogatási kompetencia központot.

Szolgáltatásaink:

 • fejlesztéspolitikai tervezés,
 • operatív programokhoz kapcsolódó ex-ante tanulmányok, elemzések elkészítése,
 • uniós társfinanszírozással megvalósuló komplex projektek generálása, tervezése, döntés-előkészítés és projektmenedzsment támogatása,
 • projektek tervezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó menedzsment szolgáltatások biztosítása,
 • pénzügyi eszközök szerepét és használatát megalapozó tanulmányok és elemzések elkészítése,
 • közszféra-beli, például önkormányzati alapkezelő partnerek számára új finanszírozási modellek kidolgozása, alkalmazásuk előkészítése és támogatása.

Exportfejlesztés

Befektetés-ösztönzésA külföldi piacra lépés az egyik legnagyobb kihívás a magyar kis- év középvállalkozások körében. Az ismeretlen piac, a földrajzi távolságok, az egyes országok közötti szabályozás-beli különbségek mellett az ügyfelek tulajdonosainak, menedzsmentjének rendelkezésre álló ideje és energiája is nehezíti a külföldi sikereket. A CEIS team évtizedek óta támogat nemzetközi jelentőségű, országhatárokat átlépő beruházásokat, fejlesztéseket és projekteket. Csapatunk hosszú évek tapasztalatával, piackutatással, partnerek bemutatásával, üzleti modellek és árazási stratégia felállításával, esetleges külföldi képviselettel és üzleti modellezéssel segítheti a nemzetközi piacra kilépő magyar ügyfeleket. Pozsonyi irodánkon keresztül a szlovák piacon fenti szolgáltatások mellett a személyes képviseletet is el tudjuk látni.